فرسودگی شغلی، علل و راهكارهای مقابله با آن

عوامل مختلف فیزیکی، اجتماعی و روانی در وضعیت سلامتی انسان نقش دارند یکی از این عوامل محیط کار است که می‌تواند دیگر حیطه‌های زندگی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. قسمت عمده‌ای از زندگی روزانه هر شخص صرف اشتغال بکار می‌شود و محیط اشتغال وی و شغل وی تاثیر بسیار …

فرسودگی شغلی، علل و راهكارهای مقابله با آن ادامه مطلب »