خودآگاهی و همدلی

در این کارگاه شما عزیزان با مهارت همدلی و مهارت خودآگاهی که دو مهارت مهم از مجموعه مهارتهای زندگی است آشنا می شوید.
مهارت همدلی برای برقراری یک ارتباط موثر و صمیمانه با همسر، فرزندان، دوستان و سایرین ضرورت دارد و افرادی که این مهارت را دارند در مقایسه با کسانی که این مهارت را ندارند روابط صمیمانه تر و گسترده تری برقرار می کنند و با فهم احساسات دیگران جذب بیشتر و بهتری خواهند داشت.
همچنین افرادی که مهارت خودآگاهی را دارند می توانند با توجه به شناخت مناسبی که از خویش دارند اهداف مناسبی برای خویش در نظر بگیرند و به خوبی به سمت این اهداف پیش بروند. با توجه به شناخت صحیح نقاط قوت و ضعف خویش انتظارات درستی از خویش دارند و دچار یاس و نا امیدی بابت شکستها نمی شوند. افراد خودآگاه رفتارهای آگاهانه ای دارند و در موقعیتهای مختلف می توانند واکنش مناسب بروز دهند.

نظرسنجی

جهت شرکت در قرعه کشی از طریق لینک زیر در نظر سنجی شرکت کنید

کارگاه آنلاین مدیریت هیجان 3
اسکرول به بالا